CLG Mhuineacháin - Official Monaghan GAA Website

Useful Irish Phrases

Below are a few examples of some useful phrases.
For the complete document, along with phoenetic explainations, you can download the Irish Terms Guide.

English: As Gaeilge:
Cup Corn
Final Cluiche Ceannais
The Referee An Réiteoir
Safe Home Slán Abhaile
An announcement, fellow Gaels Fógra, a Chairde
Stand now for the National Anthem Seasaigí anois d’Amhrán na bhFiann
Dear Sir/Madam A Dhuine Uasail/Bhean Uasal
The following is the agenda Seo a leanas clár an chruinnithe
I hope you have a great night tonight and a good year next year Tá súil agam go mbeidh oíche bhreá agaibh anocht agus go mbeidh bliain mhaith romhaibh an bhliain seo chugainn
Mr Chairman A Chathaoirligh
On behalf of the Committee …ar son an Choiste
This is the county final Seo babhta ceannais an chontae
Most improved player An t-imreoir is mó feabhais
I congratulate you Tréaslaím libh/daoibh
The sideline official An maor líne
Good point Maith an cúilín
The Provincial Council An Chomhairle Chúige
All-Ireland Champions Curaidh na hÉireann

These are just a few examples of some useful phrases.
For the complete document, along with phoenetic explainations, you can download the Irish Terms Guide

  • Inclusive Cul Camp

Our Sponsors