CLG Mhuineacháin - Official Monaghan GAA Website

Trá na gCeist as Gaeilge

September 21st, 2017

Trá na gCeist as Gaeilge

Tá Cumann Peile na Sáirséalaigh Cill Laobhain arís ag eagrú Tráth na gCeist as Gaeilge i tSraidbhaile Lios Darach ag deireadh na míosa seo. Bheinn fíor buíoch daoibh an eolas seo a scaipeadh i do chlub. Bheinn fíor buíoch duit, comh maith, dá mbeadh foireann ó do chlub ábalta teacht. 

Killeevan Sarsfields GAA are again organising a Table Quiz in Irish in Newbliss village at the end pf the month. I would appreciate it if you could share this information with members of your club. We would be very grateful also if a team from your club could attend.

This is NOT Mastermind and while it is in Irish a high level of fluency is NOT required.  This is about encouraging the use of the language.

Tá suil againn go mbeidh sibh ann ar an oíche.

Trath na gCeist as Gaeilge. Dan’s Bar, Lios Darach, Newbliss, 30/9/17 @ 9pm

Our Sponsors