CLG Mhuineacháin - Official Monaghan GAA Website

The Ulster Council Irish Language Course in Downings

June 9th, 2011

Cumann Lúthchleas Gael

(Comhairle Uladh)

 

Coiste na Gaeilge agus Oidhreachta

Cúrsa Gaeltachta

 

 

23ú Cuimhneachán

 

 

 

Cúrsa Cuimhneacháin Shéamuis de Faoite

For members of C.L.G.

Downings – Tír Chonaill

Ó

 

Monday  18th.       July 2011

Go

 

Saturday  23rd July 2011

Fearadh na Fáilte Romhaibh!

le Séamus Mac Giolla Phádraig

 

Ina leabhar “An Béal Bocht” rinne Brian Ó Nualláin aor ar ghluaiseacht na Gaeilge faoin ainm chleite “Myles na gCopaleen.  Chuir sé in iúl dá chuid léitheoirí nach raibh muintir na Gaeltachta ag brath níos mó ar an chuach le deimhniú dóibh go raibh an samhradh acu, ach ar an chéad fhoghlaimeoir Gaeilge.

Why learn Irish?

Some people are attracted to the hard-headed sophistication of the accent of northern France, some to the soft rhythms of the Spanish of Central America but to me, there is no sound more welcome than the Irish of Donegal.  Perhaps it is the call of the ancients to which I am responding but I don’t care to over-analyse it, I just love the sound of ‘Gaeilge Thír Chonaill’!

 

Is cinnte go mbaineann an teanga leis an tír agus nach féidir tuiscint ar ár n-ainmneacha agus ár mbailte fearainn a bheith againn gan eolas a chur ar bheagán den teanga.  In amanna, is é an dara choiscéim ar bhóthar na líofachta an chuid is deacra den aistear.

 

The effort expended in learning to respond to a greeting, introduce oneself, say how you are and enquire about someone else initially pays dividends.  However, the need for mundane communication soon conspires to drive the learner away from the language.  It is not easy to gather the vocabulary to talk in an adult way about one’s job, family, interests or world events in a new language.

 

Is iomaí cíor thuathail, mí-thuiscint agus gaiste a gheobhaidh an foghlaimeoir roimhe ach is é acmhainn an ghrinn an áis foghlamtha is fearr amach atá ann dúinn.  Má tá an foghlaimeoir fásta ag iarraidh dul chun cinn sa teanga úr a dhéanamh, caithfidh muid a bheith in ann beag a dhéanamh dár mbotúin agus leanstan ar aghaidh, ach go díograiseach.  Caithfidh gur shíl daoine gur ag dul don TCP a bhí mé nuair a bhí mé ag iarraidh eolais a cur ar an bhealach le ‘r’ na Fraince a fhuaimniú!

 

Whether we are interested in the language because someone we like and respect speaks it, because we find its sounds and rhythms attractive or, as the amateur psychotherapists would have it, because we are responding to an atavistic tribal call, we must not forget that basic truth, that it is a different language.  We should not expect to find in it the sound patterns, grammar or logic of another language.  Sometimes it is this aspect of learning a new language that provides the greatest challenge.

 

Is dóiche gurb é an dúshlán is luaithe é a chasann foghlaimeoirí na Gaeilge air go ndéanann sí idirdhealú idir thréithe atá buan, nó atá deacair a athrú agus chuma nó stáid gur féidir a athrú.  ‘Is Albanach é’, ‘Is cainteoir Gaeilge í’ ar lámh amháin agus ‘Tá muid líonmhar’, nó ‘Tá siad óg’ ar an lámh eile.  Ní dhéantar idirdhealú idir an dhá choincheap sa Bhéarla nó san Fhraincis.

 

The next time you hear a foreigner saying, ‘I will do it when I will have the money’, he is following the logic of his own language, not the rules of English grammar.

 

Bíodh aige, is cuma cén chanúint nó teanga atá agat, beidh fáilte sna Dúnaibh romhat ar chúrsa cuimhneacháin Shéamuis de Faoite and we hope that you will emerge from your classes eager to try out new turns of phrase on teachers and students alike.  Bainigí sult as

 

CLÁR-AMA NA SEACHTAINE

 

DÉ LUAIN   18ú.    IÚIL:

 

10.00:                   Clárú:

 

10.30:                     Fáilte  Tomás Ó Cuilinn, (Rúnaí – Grúpa Óibre na Gaeilge – Fear a ’Tí).

Nollaig Mac Cumhaill (Cathaoirleach Grúpa Óibre na Gaeilge).

 

Aogán Ó Fearaíl (Uachtarán –  Comhairle Uladh C.L.G.).

 

11-00                                 Beannacht Idir-Eaglasta. / Ecumenical Blessing

An tAthair Cathal Ó Broin SP / An tOirmhinneach Brian Smeaton

 

11.15 -11.45 am       Tae / Caife.

11.45-1.00  pm.       Ranganna

1.00 –  3.00 pm       Lón / Lunch

3.00 -400 pm           Rang Céilí

4.00-5.00 pm           Rang Ceoil

 

7.30 pm.               Dráma –“Fuil an Toirc”  le Francie Cullen

Curtha i Lathair ag Aisteoirí Mhíobhaigh

DÉ MÁIRT 19ú   IÚIL

 

10.30am -11.30am    Rang

11.30-11.45               Tae / Caife

11.45am – 1.00pm     Rang

1.00pm                       Lón

3.00 -400 pm             Rang Céilí

4.00-5.00 pm             Rang Ceoil

6.15 pm                     Turas go dtí Machaire Gáthlán.

8.00 pm                     Cuairt ar uaigh Shéamuis de Faoite.

9.00 pm                      Teach Jack – Oíche Ghaelach agus Suipéar.

 

 

DÉ CÉADAOIN  20ú          IÚIL

 

10.30 -1.00 pm    Ranganna / Tae / Caife / Lón.

3.00 – 5.00 pm     Ranganna Céilí agus Ceoil.

6.45pm                Léacht de Faoite /Léacht na Seachtaine.

The de Faoite Lecture.

Séamas Mac Géidigh – Ceannaire Radio na Gaeltachta.

 

8.30                     Oíche Amhránaíochta, Ceol, Damhsa- Fergus Mac Aoidh. (Fear a’Tí).

Aíonna Speisialta / Buaiteoirí Scór Uladh. Special Guests Ulster Scor

Winners.

 

 

 

DÉARDAOIN   21ú   IÚIL

 

 

10.30am -1.00 pm.   Ranganna / Tae / Caife / Lón

3.00 – 5.00 pm        Ranganna Céilí agus Ceoil.

 

 

7.00pm.                  Aifreann i nGainne. An tAthair Cathal Ó Broin SP

 

9.30 pm                  Céilí Mór na Seachtaine

 

DÉ hAOINE    22ú IÚIL

 

10.30am-1.0 pm      Ranganna / Tae / Caife / Lón

3-00-5.00pm            Rang Céilí & Rang Ceoil

9.00pm.                 Siamsa Mór na Seachtaine le Suipéar.

An Síbín Ceoil – Bóthar na Farraige.

Oíche Ghaelach- Ceol & Damhsa.

 

 

 

DÉ SATHAIRN   23ú    IÚIL

 

11.00 am                   Díospóireacht / Bronnadh na dTeastas.

Críoch.

 

———————————————————————————————————-

The Ulster Council of the Gaelic Athletic Association sponsors this course.  The course takes place on the beautiful Ros Goill Peninsula in Donegal, and Comhairle Uladh provides a wide variety of facilities, and services free of charge to participating members. Do not miss this opportunity to enhance your knowledge and appreciation of our heritage.

The course caters for three categories of participant (a) Fluent Irish speakers.

(b)  Improvers or those with a little Irish. (c) Beginners or those with little or no knowledge of the language. Every effort is made to ensure that the course is both pleasant and inclusive. This is achieved by having classes for three levels of fluency in the language, by refined preparation for certain events, and by strategic translation and summarisation techniques together with the wholehearted participation of the course members in the delivery of the programme.

There are only three recommendations here for this week (a) Speak as much Irish as possible (b)Divest yourself of any degree of pretentiousness (c) Enjoy

Foirm Iarratais   2011

Application Form 2011

Please return to:  Cláraitheoir an Chúrsa :

Séamus Mac Giolla Phádraig  41 Cavanakeeran Road, Pomeroy, Co. Tyrone. BT70 2RD

Latest date For Applications – Friday 15th July 2011

———————————————————————————

I wish to enrol in the Irish Language Course in Downings  Co. Donegal

from Monday 18th. July to Saturday 23th July 2011.

Please indicate with X Language status

Beginner:                               Intermediate:                           Advanced:

(Please Use Block Capitals)

Ainm. Name ________________________________________________________

Seoladh / Address______________________________________________________

________________________________________

_______________________________________

Signature / Síniú  __________________________________________________

Teileafón   _________________________________________________________

Ríomhphost / E mail ________________________________________

 

 

 

 

Foireann An Chúrsa. 2011

 

Pádraig Ó Cutliffe                              (Ceannaire)

Máire Nic Shuibhne                            (Ceannaire)

Mícheál Mac Aoidh                            (Ceannaire

Máiréad Nic Dhaibhéid                       (Rúnaí Áitiúil)

Séamus Mac Giolla Phádraig             (Cláraitheoir)

Míceál Ó Grianáin                              (Comheagarthóir Laethúil an Chúrsa)

Tomás Ó Cuilinn                                (Rúnaí – Grúpa-Oibre na Gaeilge,

Comhairle Uladh CLG)

Nollaig Mac Cumhaill                        (Cathaoirleach – Grúpa –Oibre na Gaeilge,

Comhairle Uladh CLG)

 

 

 

 

 

 

Lóistín:

Ann & Myles Gallagher                                                              00353 (0)749155401

“Sonas” Carrick Upper, Carraig Art.

Bearnairdín Ní Dhochartaigh                                                      00353 (0) 749155221

Hill House, Dunmore, Carraig Airt.

Bradleys Cuan Na Long                                                                00353 (0)74 9155309

Guesthouse, Na Dúnaibh.

Carrigart Hotel                                                                             00353 (0) 74 9155114

Carraig Airt

Derek Little                                                                                     00353 (0) 749155716

“Dún Roaming” Rosapenna, Na Dúnaibh.

Downings Bay Hotel                                                                      00353 (0) 74 9155586

Na Dúnaibh

Fidelme Cullen                                                                               00353 (0) 749155693

Mevagh House, Carraig Airt

Gearóidí Ní Chonghaile                                                                 00353 (0)749155789

Bayview, carraig Airt

Milford Inn Hotel                                                                            00353 (0) 749153313

Baile na nGallóglaich.

Nan Cullen                                                                                        00353 (0) 749155393

Dunduain, Na Dúnaibh.

Óstán Ros na Binne – Rosapenna Hotel Tel:                              00353 (0)74 91 55301

Na Dúnaibh.

Óstán na Trá – Beach Hotel                                                             00353 (0)74 915 5303

Na Dúnaibh

Teresa Mc Ginley                                                                                00353 (0) 749155186

“Sea Breeze” Carraig Airt

 

Our Sponsors